FÖRSÄLJNING TILL FÖRETAG

Många av våra produkter är uppskattade som företagsgåvor och promotionsprodukter.
Har du frågor eller vill beställa kan du Kontakta oss för en offert! Vi ordnar även tryck och presentinslagning om så önskas.
Betalning till företag sker via faktura.
Vill Ni hellre ha presentkort ordnar vi självklart det.
Kontakta oss på: shop@champagnelife.se

Värt att veta om företagsgåvor (text under hämtad från Skatteverket):
Julgåvor, jubileumsgåvor och minnesgåvor till anställda kan vara skattefria under vissa förutsättningar. I annat fall är gåvor från dig som arbetsgivare skattepliktiga.

Huvudregeln är att gåvor från arbetsgivaren är skattepliktiga.

Undantaget är julgåvor, jubileumsgåvor och minnesgåvor. En sådan gåva är skattefri så länge gåvans värde, det vill säga marknadsvärdet inklusive moms, inte överstiger vissa beloppsgränser. Om värdet överstiger dessa beloppsgränser är gåvan skattepliktig från första kronan. Du som arbetsgivare måste ge gåvan till alla anställda eller till en större grupp av anställda för att reglerna om skattefrihet ska gälla. Även uppdragstagare kan omfattas av reglerna om skattefrihet för gåvor till anställda.

Julgåvor till anställda
Julgåvor till anställda är skattefria för de anställda om värdet inte överstiger 500 kronor inklusive moms. I gåvans värde räknas inte dina kostnader för administration och transporter av gåvorna in.

Jubileumsgåva till anställda
En jubileumsgåva är en gåva till en anställd när företaget firar 25-, 50-, 75- eller 100-årsjubileum. Värdet får inte överstiga 1 500 kronor inklusive moms. En skattefri jubileumsgåva kan inte lämnas till dig tidigare än i samband med företagets 25-årsjubileum, och inte oftare än i 25-årsintervaller.

Minnesgåva till anställda
En minnesgåva är en gåva av minneskaraktär som lämnas till varaktigt anställda i samband med att den anställda uppnår viss ålder (jämna födelsedagar från 50 år och uppåt), längre tids anställning (minst 20 år) eller när anställningen upphör. Minnesgåvor är skattefria om värdet inte överstiger 15 000 kronor inklusive moms och inte ges vid mer än ett tillfälle utöver när anställningen upphör.

Med varaktigt anställda i samband med minnesgåvor anses anställda med en sammanlagd anställningstid om minst sex år.

Representations- och reklamgåvor (text Skatteverket)
Du får normalt inte göra avdrag för gåvor, men det finns undantag, till exempel får du i vissa fall göra avdrag för representations- och reklamgåvor.

Representationsgåvor måste ha ett omedelbart samband med din verksamhet. Det kan exempelvis vara aktuellt med blommor när ett kundföretag firar jubileum. Däremot kan du inte få avdrag för representationsgåvor till dina affärsförbindelser i samband med helger eller deras personliga högtidsdagar.

Reklamgåvor bör ha direkt anknytning till ditt företags sortiment eller tillverkning. Det kan även vara enklare presentartiklar som almanackor eller pennknivar som vanligtvis bär ditt företags namn eller logotyp.

Avdrag för representations- och reklamgåvor ges med skäligt belopp, men högst 300 kronor exklusive moms.